<strike id="duia27fp" style="display:none !important"></strike>

  <span id="ytxn3z8q" style="display:none !important"></span>
  Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 16/04/2021 06:23

         <table id="3a37syu8" style="display:none !important"></table><ins id="mhhh27zu" style="display:none !important"><form id="iuqcly5l" style="display:none !important"></form></ins><abbr id="4ax9t8qp" style="display:none !important"><kbd id="9bg72wjq" style="display:none !important"></kbd></abbr>

           Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế

           11:16 | 16/03/2021

            <source id="us1tjfpx" style="display:none !important"></source>

              <datalist id="bkdre0ei" style="display:none !important"></datalist><noscrip id="r5p70g9b" style="display:none !important"><colgroup id="22x4glz6" style="display:none !important"></colgroup></noscrip><tbody id="u70dix86" style="display:none !important"><area id="1dlaud7b" style="display:none !important"></area><s id="xq3uol5w" style="display:none !important"><del id="2vfontvo" style="display:none !important"></del></s></tbody><table id="lbrdl0nj" style="display:none !important"><tfoot id="0tzztfvu" style="display:none !important"></tfoot><ins id="i0wzroyw" style="display:none !important"><code id="8uyahfhk" style="display:none !important"></code></ins><output id="v2m28zlt" style="display:none !important"><area id="8bw5z8tu" style="display:none !important"></area><map id="uq0wxgvq" style="display:none !important"><datalist id="j27y3qdx" style="display:none !important"></datalist></map></output></table><li id="w1txvtt8" style="display:none !important"><abbr id="z58n9vn7" style="display:none !important"></abbr></li>
              Chính phủ ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
             • <audio id="hrbgeg3b" style="display:none !important"></audio><details id="8vvpymxi" style="display:none !important"></details>

             • <ol id="a1hez2rk" style="display:none !important"></ol>

              <dl id="e17qgior" style="display:none !important"></dl><fieldset id="ik73d4i5" style="display:none !important"><ins id="egz3czsg" style="display:none !important"></ins></fieldset><h6 id="9zsg7tij" style="display:none !important"><ol id="pdg79rxv" style="display:none !important"></ol><q id="2ni4r4py" style="display:none !important"><figcaption id="3ybg081m" style="display:none !important"></figcaption></q></h6>

             • <bdi id="9fzapgsg" style="display:none !important"></bdi><tr id="1oo4cbrf" style="display:none !important"><img id="goyx2nm3" style="display:none !important"></img></tr>

                Trong đó, bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ty le keo bong da là thành viên.

                   Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế

                   Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế; văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế. Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ theo văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế.

                    Nghị định quy định thủ tục xác nhận trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa miễn thuế có công văn đề nghị cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

                    • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gửi tổ chức, cá nhân hoặc có văn bản từ chối trong trường hợp hàng hóa đề nghị miễn thuế không phù hợp với điều ước quốc tế.

                       <wbr id="02irh99y" style="display:none !important"></wbr>

                        Trước khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế đầu tiên, tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan (Danh mục miễn thuế).

                       • <rp id="xg6ni7iz" style="display:none !important"></rp>

                        1. Nghị định cũng quy định Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế; địa điểm thông báo, sửa đổi Danh mục miễn thuế;...

                        2. <select id="3bkj3wxb" style="display:none !important"></select><td id="i4jr8pz5" style="display:none !important"><tfoot id="n0edjv03" style="display:none !important"></tfoot></td><th id="t7bkr713" style="display:none !important"><sub id="2vsjsea0" style="display:none !important"></sub><track id="yu1dm60z" style="display:none !important"><font id="19til9w1" style="display:none !important"></font></track></th>
                        3. <dl id="952czymm" style="display:none !important"></dl>
                        4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

                        5. <form id="0z1uvpte" style="display:none !important"></form>

                            • <dl id="0lnl7xta" style="display:none !important"></dl><bdi id="rax4h84w" style="display:none !important"><samp id="9lgzopcv" style="display:none !important"></samp></bdi><bdi id="uw2mj2s1" style="display:none !important"><b id="p6ycpar2" style="display:none !important"></b></bdi><col id="wff0m342" style="display:none !important"><img id="8t4qr89x" style="display:none !important"></img></col><style id="0jeu8x8q" style="display:none !important"><h2 id="lr54noyr" style="display:none !important"></h2></style><commend id="y89c8ubu" style="display:none !important"><dialog id="mumj44mb" style="display:none !important"></dialog></commend><div id="p5utsvnx" style="display:none !important"><summary id="h4451rly" style="display:none !important"></summary><nav id="eai7ylh2" style="display:none !important"><i id="k5edy7w7" style="display:none !important"></i></nav><table id="137dfefp" style="display:none !important"><figcaption id="x4jyhg3p" style="display:none !important"></figcaption></table><optgroup id="yx2ikusb" style="display:none !important"><table id="36i7buw7" style="display:none !important"></table><details id="refr11rm" style="display:none !important"><colgroup id="qt38r02n" style="display:none !important"></colgroup></details><embed id="tc452bnc" style="display:none !important"><address id="t1cfen98" style="display:none !important"></address><ol id="8ef1e3sv" style="display:none !important"><a id="2bz3t1oy" style="display:none !important"></a></ol></embed></optgroup><optgroup id="w6tvv240" style="display:none !important"><time id="o0nso5zb" style="display:none !important"></time></optgroup><em id="8tosdue4" style="display:none !important"><p id="7p5ah9m1" style="display:none !important"></p><object id="h5xskx8z" style="display:none !important"><i id="ezw491fi" style="display:none !important"></i></object><i id="llz8p6ts" style="display:none !important"><a id="0anpkyot" style="display:none !important"></a></i><source id="5mt8yyhj" style="display:none !important"><embed id="9c1ix51t" style="display:none !important"></embed><menu id="9l9pgm67" style="display:none !important"><img id="s1mu362v" style="display:none !important"></img></menu><form id="11mhq2tm" style="display:none !important"><ol id="2cc6wqto" style="display:none !important"></ol><param id="ge7ei2s9" style="display:none !important"><wbr id="j7uz0e82" style="display:none !important"></wbr></param></form></source><table id="wmla5gbv" style="display:none !important"><pre id="zbe6idjs" style="display:none !important"></pre><menu id="kggn6nm8" style="display:none !important"><h1 id="bp37y3ql" style="display:none !important"></h1></menu><tt id="arzmesu6" style="display:none !important"><tfoot id="jo82vhqc" style="display:none !important"></tfoot><details id="givchmd6" style="display:none !important"><source id="zkn60r9c" style="display:none !important"></source></details></tt><th id="bxlhg5xl" style="display:none !important"><li id="em1fv3xf" style="display:none !important"></li></th></table></em></div>
                            • <object id="xzik4ffu" style="display:none !important"></object>

                             baochinhphu.vn

                            • <s id="t8al7toe" style="display:none !important"></s>

                              1. TagTag:

                                  <blockquote id="rwecdj3x" style="display:none !important"></blockquote>

                                  <bdo id="91mxtywn" style="display:none !important"></bdo>

                                     <small id="z6f18zxt" style="display:none !important"></small>

                                      1. <thead id="xa2cdld7" style="display:none !important"></thead>

                                       1. <h2 id="v6knfslc" style="display:none !important"></h2><h1 id="pvwdb1tr" style="display:none !important"><pre id="d78cba8j" style="display:none !important"></pre></h1><kbd id="bf4sz2pa" style="display:none !important"><u id="0jy9o5h5" style="display:none !important"></u></kbd>

                                       2. <dd id="j3d90dk2" style="display:none !important"></dd>

                                            <span id="s7wc1tg8" style="display:none !important"></span>

                                            1. <select id="hhk0redt" style="display:none !important"></select><sub id="75td79nn" style="display:none !important"><object id="u37t9ft0" style="display:none !important"></object></sub><tt id="5qbyehch" style="display:none !important"><label id="t0k6n45z" style="display:none !important"></label><font id="elzu0n5s" style="display:none !important"><bdi id="r6j08xga" style="display:none !important"></bdi></font></tt>

                                                   <bdi id="ig90e7hk" style="display:none !important"></bdi>

                                                       • <dialog id="qzjct4l2" style="display:none !important"></dialog>
                                                       • <address id="jj456y9o" style="display:none !important"></address>

                                                        <h2 id="y0f2hkum" style="display:none !important"></h2>

                                                       • <audio id="a0qjvyiy" style="display:none !important"></audio>
                                                          <meter id="7xid196n" style="display:none !important"></meter>

                                                         • <figcaption id="hejc1jk4" style="display:none !important"></figcaption>
                                                         • <map id="7l02wp8p" style="display:none !important"></map><form id="p59e1jdy" style="display:none !important"><ruby id="08o80ysi" style="display:none !important"></ruby></form>

                                                           <bdi id="6gyiahmf" style="display:none !important"></bdi><ol id="0vqxk1ys" style="display:none !important"><acronym id="kmu5e3u2" style="display:none !important"></acronym></ol><meter id="f50v9il9" style="display:none !important"><thead id="3ndoyqo0" style="display:none !important"></thead></meter>

                                                                <map id="f07ih4p6" style="display:none !important"></map>

                                                                <small id="t6sjkblp" style="display:none !important"></small>

                                                                  <summary id="ygd9jhvl" style="display:none !important"></summary>
                                                                  <dialog id="d5c8fmbb" style="display:none !important"></dialog><a id="9d4ed6vp" style="display:none !important"><noframes id="37cnjywn" style="display:none !important">

                                                                  1. <param id="8btycfps" style="display:none !important"></param><td id="7f4ohx7r" style="display:none !important"><dfn id="ova1gfne" style="display:none !important"></dfn></td><img id="6qrcqyqx" style="display:none !important"><tbody id="ibkpxz8k" style="display:none !important"></tbody></img>

                                                                   <tbody id="37zg6rh2" style="display:none !important"></tbody>

                                                                   <bdo id="lkx5zhot" style="display:none !important"></bdo>

                                                                   • <fieldset id="376k5nih" style="display:none !important"></fieldset>
                                                                    webmaps

                                                                    <output id="1gxletaq" style="display:none !important"></output>
                                                                     <h2 id="flz6exmn" style="display:none !important"></h2>

                                                                      <progress id="66o3u3zq" style="display:none !important"></progress>
                                                                      Ty le bong daSoi kèo bóng đáTỷ lệ kèo trực tuyếnkèo bóng đá malaysia việt namty le keo malaysiaTỷ lệ kèobóng đá tỷ lệ kèo nhà cáiTỷ lệ kèotruc tiep bong da keo nha caiTỷ lệ bóng đá

                                                                      ty le keoty le bong daty le keo nha caity le keoti le keo nha caisoi keo nha caiso keo nha caikèo nhà cái hôm naykeo nhà cái

                                                                     1. <nav id="s01pov00" style="display:none !important"></nav>